API对接


                    适合有开发能力的自研开发者,

                    可以自主对接API接口。    

例如:支付公司、办卡代还等拥有app开发经验团队

H5链接


                   无需开发,团队只需推广即可。

                   免费注册,自动生成H5链接。

                   无分销模式,适合自带流量大咖。

OEM贴牌


                      请参考积分全民兑(带分销)

                      客服及兑换本平台来做,

                      只需要做好销售与招商即可。

   积分全民兑研发团队倾心打造开放平台,为有志于积分行业的伙伴省却技术开发、招聘客服的费用,能全力以赴开展业务!服务电话:400-118-0556